BÀI CHỌN LỌC THÁNG TƯ
 The Operation Frequent Wind
 Chuyến ra khơi bi hùng
 Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
 Vinh Danh QLVNCH
 Chuyện Hải Quân VNCH Di Tản
  Thông tin và Sinh hoạt 
VÌ LƯƠNG TÂM,  XIN CÁC BẠN TỰ HỎI:
- Đảng CSVN ngày xưa có làm tai sai cho Nga không?
- Đảng CSVN ngày nay có làm thái thú cho Tàu không?
- Đảng CSVN có dâng biên giới và biển đảo cho Tàu không?
- Đảng CSVN có đàn áp người dân tỏ lòng yêu nước không?
- Đảng CSVN có bán tài nguyên quốc gia cho Tàu không?
- Đảng CSVN có ăn cắp tài sản quốc gia làm của riêng không?
- Đảng CSVN có gian xảo và lừa dối đồng bào không?
- Đảng CSVN có phá hoại nền đạo đức tốt đẹp của VN không?
Nếu trả lời CÓ
Hãy mạnh dạn ly khai Đảng Cộng Sản VN
  Ngoời TÀU đã ly khai ĐẢNG CỘNG SẢN TÀU
Ngoời VIỆT ly khai ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

TƯỞNG NHỚ VIỆT DZŨNG

 

 
 TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
 Khăn Quàng Đỏ bất hạnh
 Chân dung Việt Nam
 Sơn Hà Nguy Biến -SOS
 Đừng Sợ Cộng Sản
 Sự Thật về Đảng CSVN
 Tìm hiểu Thiên Đàng Cộng Sản
 Ý nghĩa Quốc kỳ Việt Nam
 Góc nhìn

 

Read full story Comments { 0 }